Η EUROCERT ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύου υπεύθυνος φορέας για την Επαλήθευση με βάση του Εθνικούς Τεχνικούς Κανόνες (De.Bo) 

Παρακαλώ κάντε κλικ για να δείτε το συνημμένο.