Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης